Archive for iunie 2010

Căutați fața lui Dumnezeu, cu rugăciune și smerenie…
iunie 11, 2010

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.” 

(2 Cronici 7:14)

Reclame

Amazing Grace
iunie 7, 2010

VIDEO: a presentation from Central Christian Church, Las Vegas.